Yöneticiler için Hukuk Danışmanlığı

Hızlı ve Net Çözümler

profesyonel apartman bina site avukat ankaraSite ve Apartmanlarda yöneticilik yapmak her konuda olduğu gibi hukuki ve cezai konularda da bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yöneticiler görevlerini ifa ederken sahip oldukları yetki ve sorumluluktan ötürü birçok karara imza atmaktadırlar. Alınan bu kararlarla beraber yöneticiler kat malikleri adına kimi zaman kendilerini hâkim karşısında savunma yaparken kimi zaman da hak ararken bulabilmektedir.

Site ve Apartman Yönetim Kurullarının karşılaştığı en genel sıkıntılar;

  • Aidatların düzenli ödenmemesi,
  • Biriken aidatların tahsilatının yapılamaması,
  • Site – Apartman giderlerine (tadilat, peyzaj, güvenlik, teknik giderler vb.) bazı kat maliklerinin katılmaması,
  • Çalışan işçilerin (bina görevlileri, güvenlik görevlileri, bahçıvanlar, kazancılar vb.) maaş, işçilik, sigorta primleri, tazminat ve benzeri konularda kat maliklerine karşı açtığı davalar,
  • Site – Apartman sakinlerinin yöneticilerle ya da kendi aralarında yaşadığı uyuşmazlıklar,
  • Mal ve hizmet alımı (Güvenlik, Temizlik, İlaçlama, Teknik Hizmetler vb.) durumunda firmalarla yapılacak sözleşmelerde yeterli bilgi sahibi olunmaması ve karşılaşılan uyuşmazlıklardır.

ULUDAĞ YÖNETİM’in tecrübeli hukukçuları, site ve apartman yönetimi hakkındaki tüm soru ve sorunlarınızı mevzuat ve hukuk çerçevesinde değerlendirerek en uygun çözümleri sunar. Her türlü genel veya özel tüm hukuki ihtilaf durumlarında yöneticilerin ve kat maliklerinin haklarını korurken, alınan kararlarda gereken danışmanlık hizmetini vermektedir.