Size yardımcı olmak için varız.

profesyonel temizlik güvenlik teknik yönetim firmaları ankara

Apartman ve Site Yönetimi

 • Aidat Takibi
 • Fatura Takibi
 • Muhasebe Hizmeti
 • Gelir-Gider Raporlama
 • Mal ve Hizmet Alımı
 • Resmi Defterlerin Takibi
 • Personel Özlük Hakları
 • Kurul Kararlarının Denetimi
 • Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Temizlik Hizmetleri
 • Güvenlik Hizmetleri
 • Teknik Hizmetler
 • Sosyal Tesislerin Çalıştırılması
 • Süs ve Yüzme Havuzlarının Bakımı
 • Peyzaj Planlaması ve Uygulama Hizmetleri
 • Nakliye

Hukuk Danışmanlığı

 • İcra Takibi
 • Satın Alımlarda Rehberlik
 • Ödenmeyen Aidatların Tahsilatı
 • Resmi Defterlerin Takibi
 • Personel Özlük Hakları
 • Kurul Kararlarının Denetimi
 • Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Yönetim Planını Hazırlanması ve Değiştirilmesi
 • Asansör Kimlik ve Diğer Tesis İzinlerinin Alınması
 • Apartman – Site Sakinleri Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü

Teknik Hizmetler

 • Mal ve Hizmet Alımı
 • Temizlik Hizmetleri
 • Güvenlik Hizmetleri
 • Asansör Periyodik Bakımı
 • Sosyal Tesislerin İşletimi
 • Süs ve Yüzme Havuzlarının Bakımı
 • Peyzaj Planlaması ve Uygulama Hizmetleri
 • Nakliye Hizmetleri
 • Tüm Demirbaş, Yapı ve Tesislerin Bakım – Onarımı
 • Temiz Enerji Sistemleri
 • Apartman – Site Reklam Alma&Verme Hizmetleri